RSPCA Anti-Tangle Rake

RSPCA  Anti-Tangle Rake

En raka är ett bra och praktiskt verktyg när man vill ta bort kraftig underull.